Dnes: SLEVA 25 % na všechny koktejly. Zadejte kód FitHity >> VYBRAT | Sleva 25 % na další jídla ZDE

Máte dotaz? Ozvěte se.

+420 770 110 650 Po-Čt: 8:00-16:30 Pá: 8.00-15:30

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem webových stránek a internetového obchodu www.ketofit.cz je 4FITNESS s.r.o., Příkop 843/4, BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO 2, IČ: 04213815, DIČ: CZ04213815, zapsáno u krajského soudu v Brně, spisová značka C 88808.

 1. Základní USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  provozovatele webových stránek a internetového obchodu  www.ketofit.cz 4FITNESS s.r.o., Příkop 843/4, BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO 2, IČ: 04213815, DIČ: CZ04213815, zapsáno u krajského soudu v Brně, spisová značka C 88808. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího či jiným způsobem dále specifikovaným v čl. 3.4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ketofit.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ketofit.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.      V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou zvláštní ustanovení čl. 11 obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7.     Prodávající tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

 1. uživatelský účet

2.1.      Kupující může provádět objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou tedy nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (čl. 3.3      Ceny zboží v rámci webového rozhraní se mohou lišit od cen, jež jsou uvedeny v kamenné provozovně prodávajícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.)

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží může kupující využít následující způsoby vytvoření objednávky:

a) využitím on-line objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu

b) elektronickou poštou na adrese: obchod@ketofit.cz

c) telefonicky na telefonním čísle +420 770 110 650 po-pá (08-17) nebo +420 770 110 650

d) osobně na prodejně na adrese Pionýrská 3, Brno

V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží b) či c), pak pro odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu či telefonicky je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro správné vyřízení objednávky:

a) Jméno, příjmení

b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy

c) e-mail

d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží

e) případné doplňující údaje

3.5.      V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko „Dokončit“, po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou (souhrn objednaného zboží), a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) s požadavkem na závazné potvrzení platnosti objednávky (dále též jen „autorizace“). V případě, že nebude autorizace přes tento email provedena, bude kupující v následujících pracovních dnech zkontaktován prodávajícím a o potvrzení objednávky požádán. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů zákazníkem.

3.6.      Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a zákazník se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši.

3.7.      Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení platnosti (autorizaci) objednávky, a to zpravidla elektronicky (odkazem v souhrnném emailu), nebo písemně (na adresu obchod@ketofit.cz) či telefonicky.

3.8.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až úspěšnou autorizací objednávky ze strany kupujícího po výzvě k této autorizaci ze strany prodávajícího.

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Příchuťové tablety dodáváme jako komplementy k našim produktům. Vyhrazujeme si právo odmítnout jejich samostatný prodej. Taktéž v případě, kdy množství příchutí v objednávce převyšuje obvyklé množství příchutí k produktu.

 1. cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Pro případ dodání zboží na území České republiky:

-          v hotovosti v CZK při osobním odběru v prodejně v provozovně prodávajícího na adrese Pionýrská 243/3, 602 00, Brno - Ponava;

-          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Zboží kupující uhradí v hotovosti řidiči přepravní společnosti, který je na vyžádání povinen vystavit potvrzení o přijetí uhrazené částky za zboží a služby při doručení zboží.;

-          bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího č. 

 • Fio: 2101684033/2010

 (dále jen „účet prodávajícího“): Nabízí finančně zvýhodněné poštovné.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 až čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 7 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, může prodávající toto vrátit zpět k prodeji. Splatnost kupní ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi nastává při převzetí zboží.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či jiné platby vůči prodávajícímu kupující a prodávající sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení kupujícího, který je podnikatelem (tedy při nákupu použije své IČ), s úhradou kupní ceny či jiné platby vůči prodávajícímu kupující a prodávající sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zašle společně se zbožím či předá osobně.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který si zboží objednal jinak než osobně, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@ketofit.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, faktury, jméno a datum nákupu.

5.4.      Prodávající poskytuje pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy i Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Toto poučení je nedílnou součástí obchodních podmínek. 

5.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.7.      Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či zničeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.      Kupující bere dále na vědomí, že nevyzvednutí objednaného zboží (zásilky) se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy. Kupní smlouvu je nutno výslovně zrušit. 

5.9.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s výše uvedeným především v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

- kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.

- objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní

- objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

5.10.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.11.    Garance vrácení kupní ceny v případě, že nebudete spokojenosti s účinkem, platí za té podmínky, že spotřebitel od počátku prokazatelně doloží svůj výchozí a závěrečný fyzický stav. Dále během diety aktivně spolupracuje s naším výživovým specialistou. S naším specialistou provede počáteční měření tuku, svaloviny, a vody v těle anebo tyto údaje věrohodně doloží na dálku. Údaje dále aktualizuje každých 5 dní. Uznatelná měření jsou na strojích InBody 120 a vyšších.

 1. přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, usnadňuje uvedení výhrady uznání reklamace .

6.6.      Při zjištění škody na zásilce je povinen kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový obchod@ketofit.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. Prodávající se následně spojí s kupujícím a zahájí řízení náhrady škody.

6.7.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.8.      Doručování zásilek probíhá pouze v pracovních dnech kdykoliv v časovém rozmezí 9-17 hodin. Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.)

6.9.      Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen. U nákupu nad 1.500,- Kč má kupující poštovné zdarma. DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru kupující musí vyčkat na zaslání emailu  potvrzujícího odbavení objednávky. V opačném případě je možné, že zboží nebude připraveno k odběru!

-          V rámci ČR zboží doručuje zásilková společnost PPL. Dodací lhůty se zpravidla běžně pohybují v rozmezí od 1 - 3 pracovních dní.

 

Ceny poštovného a balného pro doručování zboží na území České republiky:

 

Dobírka: PPL ČR a PPL ČR výdejní místa tzv. Parcel ShopyDPD ČR poštovné 129 Kč vč. DPH bez dalších poplatkůpoštovné 129 Kč vč. DPH bez dalších poplatků 
Platba přes bránu Comgatenebo platba převodem na 4Fitness účet: 2101684033/2010a PPL ČR výdejní místa tzv. Parcel ShopyDPD ČRObjednávka bude vyřízena až po připsání platby na účet. poštovné 79 Kč vč. DPH bez dalších poplatkůpoštovné 79 Kč vč. DPH bez dalších poplatků
Osobní odběr – Pionýrská 3, 60200, Brno bez poplatku
   

Max. váha zásilky v rámci doručení po ČR u výše uvedených poplatků za poštovné činí 50 kg vč. krabice a vystýlky - samotné zboží tedy max. 46-47 kg.

V případě těžších zásilek je účtován váhový příplatek v ceně dalšího poštovného.

6.10.  Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno:

Má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíků atp., je povinen zásilku nepřebrat a požádat řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktuje prodávajícího na adrese obchod@ketofit.cz, nebo tel. {$phone_infoline} a požádá o prověření situace.

V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu obchod@ketofit.cz a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky přiúčtovány.

 1. Dodací lhůty

7.1.        V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od autorizace přijaté objednávky ze strany kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání.

7.2.        Objednávky s osobním odběrem (bez dopravy) na zboží z běžné nabídky prodávajícího budou připraveny k odběru nejpozději do 5 pracovních dní od autorizace přijaté objednávky ze strany kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání.

7.3.        U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 5 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je přiložena v balíku.

7.4.      U objednávek s osobním odběrem je kupující povinen zboží na výdejním místě převzít nejpozději do 7 kalendářních dní.

 1.   Práva z Vadného plnění

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

8.2.1.   odpovídá ujednanému popisu druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

8.2.2.   je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

8.2.3.   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

8.3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

8.3.1.   je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní přepisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem

8.3.2.   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

8.3.3.   je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

8.3.4.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

8.4.      Ustanovení uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.6.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Vyloučeno je  uplatnění v sídle, naopak preferované uplatnění je v místě podnikání – provozovny Pionýrská 3, nebo Dusíkova 1, Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží reklamaci (kdy projev vůle spotřebitele dojde prodávajícímu). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí.

8.7.      Nezbytnou podmínkou uplatnění reklamace je obrazový záznam nebo přepis sériového čísla každého výrobku, které se nachází v čárovém kódu. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

10.1 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

10.2. Prodávající informuje kupujícího, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem vyřízení jeho objednávky (vedení uživatelského účtu), výkonu práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Prodávající má oprávněný zájem posílat kupujícímu obchodní sdělení. Souhlas může kupující kdykoli odvolat prostřednictvím emailu uvedeného níže. Při registraci uživatelského účtu či při přihlášení k odběru newsletteru poskytujete prodávajícímu některé Vaše osobní údaje. V případě registrace k odběru newsletteru bez objednání zboží je takovým podkladem Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů. Dále při užívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má prodávající přístup. Tímto úkonem a užíváním webové stránky udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším zpracováním.

10.5.Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6. Prodávající v souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení poskytuje kupujícímu následující informace:
- Správcem osobních údajů je prodávající. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: 
obchod@ketofit.cz
- Účely zpracování osobních údajů jsou plnění kupní smlouvy a zákonných povinností prodávajícího (zpracování osobních údajů pro marketingové účely podléhá zvlášť udělenému souhlasu kupujícího).
- Případnými příjemci osobních údajů vyjma již výše uvedených subjektů jsou toliko orgány, vůči nimž plní prodávající své zákonné povinnosti.
- Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
- Osobní údaje budou uloženy po dobu, která vyplývá z obecně závazných právních předpisů pro archivaci účetních podkladů a daňových dokladů, tj. 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
- Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, uplatnit právo na přenositelnost údajů, to vše za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi prodávajícího. Kupující má také právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a jejich neposkytnutí by mělo za následek nemožnost dostát povinnostem prodávajícího vyplývajícím z uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jakož i jeho dalším zákonným povinnostem.
- Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
- Prodávající nemá zájem osobní údaje zpracovávat za jiným než uvedeným účelem.
- Kupující má právo žádat prodávajícího o potvrzení, zda osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k těmto osobním údajům a výše uvedeným informacím.
- Opakované kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být prodávajícím zpoplatněny.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

 1. Zvláštní ustanovení pro případy, kdy kupující není spotřebitelem

11.1.  V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.7, čl. 8.2 až čl. 8.6 a čl. 9.3 obchodních podmínek nepoužijí.

11.2.  V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil.

 1. závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 4FITNESS s.r.o., Filip Degl, Dusíkova 793/1, 638 00, Brno-sever-Lesná, adresa elektronické pošty obchod@ketofit.cz, telefon +420 770 110 650 po-pá (08-17)

 

V Brně dne 06.01.2023      

 

 

   

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

 

   

A.  Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni

a) uzavření smlouvy,

b) v případě uzavření kupní smlouvy: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.,

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

 

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat 4FITNESS s.r.o., Filip Degl, Dusíkova 793/1, 638 00, Brno-sever-Lesná, telefon +420 770 110 650, formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

   

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, a to všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl kupujícím zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady.

Platba bude kupujícímu vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo dříve, prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

 

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na adrese  4FITNESS s.r.o., Filip Degl, Dusíkova 793/1, 638 00, Brno-sever-Lesná, telefon +420 770 110 650 po-pá (08-17). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

2.3 Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

2.4 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

   

 

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 4FITNESS s.r.o., Filip Degl
Dusíkova 793/1, 638 00
e-mail: 
obchod@ketofit.cz

 

-  Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 

-  Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

-  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

-  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

-  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je  tento formulář zasílán v listinné podobě)

   

-  Datum

   

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.